ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ

Πλεονεκτήματα της Θερμογραφίας

Οι θερμοκάμερες μάς βοηθούν να καταγράψουμε-ελέγξουμε τη θερμοκρασία ενός αντικειμένου. Έτσι, αν μια μηχανή, επί παραδείγματι, λειτουργεί σε θερμοκρασία πιο υψηλή από όσο πρέπει, αυτό μπορεί να σημαίνει βλάβη, κάτι που θα διαγνωστεί μέσω του ελέγχου με τη θερμοκάμερα.

Γενικότερα, οι θερμοκάμερες μάς παρέχουν τη δυνατότητα να καταγράψουμε-μετρήσουμε τη θερμική ακτινοβολία των αντικειμένων. Κάθε τι γύρω μας εκπέμπει θερμότητα, με τη μορφή αόρατης θερμικής ενέργειας (όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία των αντικειμένων, τόσο περισσότερη είναι η ακτινοβολούμενη ενέργειά τους).

Συχνά, αισθανόμαστε τη θερμική ενέργεια που ακτινοβολείται. Για να την καταγράψουμε, όμως, και να τη μετρήσουμε, προστρέχουμε στη χρήση θερμοκάμερας και της μεθόδου της θερμογραφίας.

Γενικά, ο όρος θερμογραφία (ή υπέρυθρη φωτογράφιση) αναφέρεται στην ανίχνευση και καταγραφή της επιφανειακής θερμοκρασίας/θερμικής ενέργειας κάποιου αντικειμένου. Με τη θερμοκάμερα ανιχνεύεται η εκποµπή της θερµικής ακτινοβολίας και απεικονίζεται οπτικά (θερµογράφηµα).

Κατά συνέπεια, η θερμογραφία είναι μια πολύ χρήσιμη μέθοδος, αφού μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε τη θερμική ακτινοβολία ενός σώματος και να εντοπίσουμε, έγκαιρα, προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν. Η θερμοκάμερα «διαβάζει» τη θερμοκρασία των αντικειμένων!

Έτσι, στον κτηριακό τομέα, για παράδειγμα, καταγράφοντας τη θερμική ακτινοβολία ενός κτηρίου, ανιχνεύονται τυχόν ενεργειακές απώλειές του και ελέγχουμε την ορθή ή όχι απόδοση της μόνωσής του. 
image-309668-thermo1.jpg
image-309669-thermo2.jpg
image-309670-thermo3.jpg
Πλεονεκτήματα της θερμογραφίας και του ελέγχου με θερμοκάμερα:

● Ελέγχουμε τις ελλείψεις στη μόνωση
● Εντοπίζουμε περιοχές υγρασίας (εισροή υδάτων σε δώματα/τοιχοποιίες)
● Ελέγχουμε διαρροές αέρα σε παράθυρα/πόρτες/σωληνώσεις
● Βρίσκουμε κρυφές διαρροές
● Εντοπίζουμε θερμογέφυρες
● Ελέγχουμε ηλεκτρολογικούς πίνακες, καλώδια, συνδέσεις, αντλίες συνδέσεων
● Γίνεται έλεγχος σε συστήματα θέρμανσης/ψύξης
● Εντοπίζουμε προβλήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
● Ελέγχουμε μηχανολογικούς εξοπλισμούς
● Γίνεται εκτίμηση εξοικονόμησης ενέργειας μετά από εργασίες θερμομόνωσης/θερμοπρόσοψης
image-309671-thermo4.jpg
image-309672-thermo5.jpg
image-309673-thermo6.jpg
image-309674-thermo7.jpg
image-309676-thermo10.jpg


«Η θερμοκάμερα χρησιμοποιεί φακούς για να συγκεντρώσει και να εστιάσει την ακτινοβολούμενη θερμική ενέργεια, επάνω σε ένα αισθητήριο. Το αισθητήριο αυτό είναι ευαίσθητο σε ενέργεια της υπέρυθρης περιοχής του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και μετατρέπει την ανιχνευόμενη ενέργεια σε ηλεκτρικό σήμα που ανιχνεύεται, επεξεργάζεται και παρουσιάζεται σε μια έγχρωμη συνήθως εικόνα, όπου οι διάφορες θερμοκρασίες αντιστοιχούνται σε μια χρωματική παλέτα και κάνουν ευδιάκριτη τη θερμική κατάσταση του στόχου».