Ειδικευόμαστε στην συντήρηση καυστήρων πετρελαίου & αερίου.

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται και ποιά τα οφέλη της.

Η συντήρηση καλό είναι να γίνεται σε ετήσια βάση και στο τέλος της χειμερινής περιόδου.

 

Τα οφέλη της ετήσιας συντήρησης είναι:

 

Η ετήσια συντήρηση μεγιστοποιεί την απόδοση του καυστήρα και αυξάνει το χρόνο ζωής του, όπως και του λέβητα. Αυξάνει την συνολική θερμική απόδοση με την πλήρη εκμετάλλευση της θερμογόνου δύναμης του καυσίμου. Εξοικονόμηση χρημάτων έως και 50%, καθώς και μείωση της εκπομπής καυσαερίων. Μειώνεται σημαντικά η ρύπανση και τα καυσαέρια, που εκλύονται από τα συστήματα θέρμανσης.

Εξυπηρέτηση 24/7

 

Προσφέρουμε 24ωρη εξυπηρέτηση, 365 ημέρες τον χρόνο. Στον οικιακό τομέα εξυπηρετούμε τις ευρύτερες περιοχές των Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων. Στο βιομηχανικό τομέα και στη ναυτιλία προσφέρουμε πανελλαδική και παγκόσμια κάλυψη.

Τι περιλαμβάνει
η ετήσια συντήρηση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Ρυθμίσεις στον καυστήρα για οικονομία καυσίμου και ελαχιστοποίηση των εκπομπών καυσαερίων.

Έλεγχος των καυσαερίων με ηλεκτρονικό αναλυτή.

Έλεγχος του κυκλοφορητή και των αυτοματισμών των οργάνων ένδειξης και ασφάλειας.

Kαθαρισμός του θαλάμου καύσης.

Καθαρισμός/αντικατάσταση των μπεκ και των φίλτρων.

Επιθεώρηση της δεξαμενής καυσίμου, της γραμμής τροφοδοσίας και των εξαρτημάτων.

Εκτέλεση δοκιμαστικής έναυσης.

Έκδοση Φύλλων Ελέγχου βάση νομοθεσίας.

Εγκατάσταση Αερίου

Weishaupt Marine